/

  Todo encaja

  08 Sep / 19:30
  Ferixa Nausikoak 2017.
  P. Urarka - Elorrio

  Todo encaja

  Compañía: 
  UpArte
  Dirección: 
  Creación colectiva cía. UpArte
  Reparto: 
  Guimelh Amaro
  Jesús Fuentes
  Rubén Hurtado
  Gisela Segatti
  Rubén Martínez
  Anjara Moreno